Running Gear Review – Nike Plus Vs Garmin Forerunner 205-305 GPS

democracy t shirt ราคาถูก ซื้อออนไลน์ที่ Lazada.co.th
ซื้อ democracy t shirt ราคาถูก มีให้เลือกหลากหลาย - ส่งฟรี ส่งไว เก็บเงินปลายทาง ช้อปออนไลน์ 24 ชั่วโมง ช้อปลาซาด้าที่เดียว

เคสรถเข็นความจุขนาดใหญ่พิเศษ40นิ้ว,กระเป๋าลากมีซิปหนา Ins ...
32 inch [collection to send transparent box cover lifetime warranty Ice blue [fashion shiny surface] upgraded explosion-proof ...

As a gadget and tech junkie, it was to my good fortune that my initiation into the world of distance running rough coincided with the appearance on the market of several new high-tech running gadgets: the Garmin Forerunner 205 and 305, and the Nike + system . I have used both the Garmin Forerunner 205 and Nike + for greater than 6 months each, and what follows is a review and comparison of my experiences with them.

The Nike + System
Back in 2007, I was just beginning my life as a runner, and I was looking for tools to help me progress. The Garmin Forerunner and Nike + systems both had instant appeal to my techie side, though I was initially hesitant to invest the several hundred dollars (at the time) needed to buy a Forerunner. I was also swept up in the excitation surrounding the introduction of the Nike + system, and my first pair of "real" running shoes were Nike + ready. Since I owned an Ipod Nano, and had shoes that could accommodate the little Nike + foot pod accelerometer internally, I decided to give Nike + a try. In the interest of full disclosure, I'll say at the outset that I no longer use the Nike +. However, that does not necessarily mean that I would not recommend it to anyone since it does have its benefits and uses. The Nike + certainly helped my running in those early days, and the motivation provided by the on-line Nike + challenges was great. I liked being able to gauge my pace, track distance, and record my runs on-line. But for a perfectionist like myself, the Nike + has some major drawbacks.

The most serious problem I had with the Nike + was that it was only really accurate if I ran at the same steady pace on every run, and stuck to more-or-less flat ground. Any deviation from the pace you calibrate it at messes up both the pacing data as well as the distance recording for your run, and at times I found these measurements to be quite far off. Now, for many runners this is not a big deal, but if you like to mix up your training and include things like interviews, tempo runs, and long, slow runs, the Nike + comes up way short. Furthermore, for me as a road racer, tenths of a mile and accurate pacing data matter a lot, so these shortcomings presented some major problems. That being said, I'm glad that I used it, and it did help a lot when I first started out. Even after I upgraded to the Garmin Forerunner 205, I did still continue to use Nike + for treadmill runs (this probably goes without saying, but GPS does not work on a treadmill). The Nike + recordings on a treadmill are accurate enough, and in my case are more accurate than the readout of my treadmill's own data console (it has never worked quite right for some reason).

I do believe that the Nike + can be a valuable tool for a new or recreational runner. It's cheaper (less than $ 30.00), so it will not dent your wallet too much if you decide you do not like it, and the website and on-line community associated with Nike + are both motivational and interesting. If you're a new runner just starting out, or an experienced runner who tends to run most of your runs at the same pace, then the Nike + would be a great addition to your running toolbox, and would certainly provide some motivation for you to hit the road. However, as mentioned above, it has some major drawbacks for a serious runner who cares about missing tenths of a mile or needs really accurate pacing information.

Garmin Forerunner 205/305 GPS Wristwatch
If you want a personal running computer that will allow you to take your running to the next level and permit you to mix up your training runs with speed and long distance, you're going to need something more than Nike +. I, unfortunately, am a perfectionist, and the inaccuracy of the pacing and distance data provided by Nike + continuously bugged me (and I was growing tired of mapping my runs on-line to figure out actual distances that I had covered). So, after about six months of consistent use, I decided to relegate the Nike + to the treadmill only, and I asked Santa for a Garmin Forerunner 205 for Christmas. Sure enough, the fancy new GPS wristwatch was in my stocking, and it has not been absent from my wrist during a run in over a year. Simply stated, this is one of the coolest and most useful gadgets of any kind that I own, and it has allowed my running to progress in ways that probably would not have otherwise occurred.

First, let me explain the difference between the two current-generation Garmin Forerunner models (a fancy new waterproof model is on the way – the Garmin Forerunner 310 XT – but I'll explain in a bit why I'm still going for one of the current ones for now if you're considering a purchase). The two current models are the Forerunner 205 and the Forerunner 305. The only real differences between the two watches (shades color – the 205 is blue, and the 305 is red) are that the 305 can sync with an included heart rate monitor, an optional foot pod accelerometer (for the treadmill), and an optional speed-and-cadence sensor for your bike. Otherwise, from what I can gather, they are naturally identifiable. Given the minor price difference between the two Forerunners (about $ 10.00- $ 15.00 more for the 305), it would seem to make sense to go with the 305 if you've decided to buy a Forerunner.

So, I have now been using the Forerunner 205 regularly for over a year, and I have absolutely nothing but good things to say about it. The pacing data is right on (I have run enough chip-timed races with the 205 to verify this), as is the distance data. In addition to time, current pace, and distance, I have three data screens (which is the max on the 205/305) set up to show such variables as average pace, elevation, percent grade, calories burned, and time of day. Of all of these, the only one that seems somewhat ify from time to time is the elevation, though if you smooth it out in one of the training programs that sync with the Forerunner, elevation patterns look pretty good as well. So far, I have pretty much exclusively used the Forerunner in its most basic mode – to simply track my data while I run. It is possible to configure things like training / pacing partners and interval workouts on the watch, and to use it as a (very) basic real-time GPS mapping device for things like hiking, but I have not used it much for this. In addition to running, I have used it while walking, snowshoeing, and biking (less extensively), and it works great for all of the above.

For me, the two features that matter most from a training and racing point are accurate pacing and distance measurements, and as I said above this is where the Forerunner blows away the Nike +. I actually trust the Forerunner more than most of the on-line mapping programs when it comes to calculating distance, and being able to import all of my data into the computer is great. For the latter, I have skipped the included Garmin Training Center software and instead use an amazing, free program called Sportracks. Sportracks downloads all of the data from the Forerunner and lets you look at it in almost any way that you could possibly want. Among other things, Sportracks gives you GPS route maps, tons of data graphing options (eg, pace vs. distance, pace vs. elevation, mile splits, etc.), and keeps a detailed running log that includes run times / dates, weather conditions dropped from the internet, distances run, and calories burned. As a scientist who loves data, Garmin Forerunner + Sportracks makes me one very happy runner.

A few last comments about some potential concerns with the Forerunner bear mentioning. One of the concerns I initially had about these watches was their size. Yes, they are big, but I have never noticed it as a nuisance while running, and I actually think the size is a positive rather than a negative since it makes it easier to read your data on the go. This is one of the major reasons why I would probably not consider upgrading to the newer and smaller Forerunner 405 – if you pack too many data streams on a small screen then things could get awful hard to read at mile 20 of a marathon. The other concern someone in the market for a GPS watch might have the forthcoming new Garmin Forerunner 310 XT, which is waterproof to 50m and offers wireless data transfer. It would take a lot of new bells and whistles for me to spend an extra $ 100- $ 200 to choose to purchase the new 310 XT over the current 205 or 305. The new watch looks sportier, and the wireless sync feature is nice, but I do not really care if I can dive to 50m with it on. If for some reason I'm out for a run and I wind up 50m underwater, I probably will not be resurfacing to make it back home anyway (though in all seriousness, I can see how the 310 XT might be useful to a triathlete ). For me, I'll stick with the 205/305.

Hopefully I've given you a feel for what the Garmin Forerunner 205/305 can do. Really, there's probably a lot more that it is capable of than what I have discussed here, but the best way to experience it is to try it out. As a runner who has now completed 1,266.01 miles (did I mention that I love accuracy!) With the Garmin Forerunner 205 (and it's still going strong, with no major problems), I can honestly say that next to my running shoes, this is the most essential piece of running gear that I own. I highly recommend the Forerunner – get one and you will not be disappointed.

แมส ฟ้า ราคาถูก ซื้อออนไลน์ที่ Lazada.co.th
ซื้อ แมส ฟ้า ราคาถูก มีให้เลือกหลากหลาย - ส่งฟรี ส่งไว เก็บเงินปลายทาง ช้อปออนไลน์ 24 ชั่วโมง ช้อปลาซาด้าที่เดียว

Frontline Figure ราคาถูก ซื้อออนไลน์ที่ - ก.พ. 2022 | Lazada.co.th
ซื้อ Frontline Figure ราคาถูก มีให้เลือกหลากหลาย - ส่งฟรี ส่งไว เก็บเงินปลายทาง ช้อปออนไลน์ 24 ชั่วโมง ช้อปลาซาด้าที่เดียว

Jp2 ราคาถูก ซื้อออนไลน์ที่ - พ.ค. 2022 | Lazada.co.th
ซื้อ Jp2 ราคาถูก มีให้เลือกหลากหลาย - ส่งฟรี ส่งไว เก็บเงินปลายทาง ช้อปออนไลน์ 24 ชั่วโมง ช้อปลาซาด้าที่เดียว