The Three Types of Health We All Need

WCI จักรยานไฮบริดจ์ ขนาด 24 นิ้ว รุ่น TOURING SPRING CLASSIC (สีเขียว) | Lazada.co.th
ซื้อ WCI จักรยานไฮบริดจ์ ขนาด 24 นิ้ว รุ่น TOURING SPRING CLASSIC (สีเขียว) ผ่านระบบออนไลน์ที่ Lazada Thailand เรามีส่วนลดและโปรโมชั่นอีกมากมายใน จักรยาน

ส เก็ตบอร์ด 100 0 บาท ราคาถูก ซื้อออนไลน์ที่ Lazada.co.th
ซื้อ ส เก็ตบอร์ด 100 0 บาท ราคาถูก มีให้เลือกหลากหลาย - ส่งฟรี ส่งไว เก็บเงินปลายทาง ช้อปออนไลน์ 24 ชั่วโมง ช้อปลาซาด้าที่เดียว

When we hear the word health, we probably think first of our physical health… Our mental health and our financial health come second and third.

But, as with all things, we should look for balance in life; and although our physical health is the most important of the three, it is good to realize that one without the other two does not make for a great life. We have to maintain all three if we are going to have the optimum existence; we must work at all three if we are to find any sort of peace in our daily lives.

Our physical health is the basis to our daily ability of movement and general achievement. If we are not physically healthy, it will effect both our mental and our financial health; if we feel unwell or unable, then we are mentally challenged through each day to overcome the pain we endure and the lack of movement we battle against. Added to this, we are less likely to be on our game when it comes to earning money and we are more likely to spend our time in medical treatment centers which will cost us money.

When it comes to our mental health, we are dealing with emotions, the most notoriously difficult aspect of our existence, the hardest thing to overcome, the most powerful part of any human; if we can learn to control or come to terms with our emotions then we have the ability to achieve anything; our mind is our strongest ally when it works for us and our biggest enemy when it conspires against us, it is the one thing we have with us all the time, chattering away, telling us that we can (or cannot) do something; our mind has the ability to cause illness or avoid illness, it has the strength to give us the adrenaline to enact feats of heroism or collapse into moments of weakness and desperation. Positive mental health is imperative if we are to be happy.

Financial health is the least important of the three, yet it has the power to breed confidence. If we are financially stable we have the ability to enjoy many forms of freedom, to experience numerous ways of life, to devour unending types of pleasure. However, the imbalance of financial ‘success’ can also cause enormous amounts of stress, the responsibilities mount up with the assets, the inequalities with our mental and physical health can grow more acute with the financial burdens. The other end of the scale is no more attractive – financial poverty often leads to mental and physical poverty too. Balance is essential if we are to find what we truly desire.

To achieve the balance required, to come to a place of physical, mental and financial health is not easy. We are (as in so many things) ‘miseducated’ about what we truly need and what we can truly do without; we are not encouraged to find a balance in life, we are generally pushed towards one type of health or the other by those around us or that voice within us, given a specific life goal we have to achieve at the expense of finding a healthy balance in all three.

Physical health is very possible by doing a few simple things; drink water, lots of it – not sodas, fruit drinks, power drinks or alcoholic drinks; exercise regularly – and by that I mean do something for your body everyday, stretch, yoga, weights, walk, run, swim, whatever, but something that raises your temperature, that gets the blood flowing and the fat burning, you will be glad you did; eat small amounts but often, begin to change your 3 meal a day habit – snack on healthy foods, eat fruits, vegetables and proteins and vary your diet so it becomes a lifestyle not a fad. If you do these three things, then you can also splurge on the treats like alcohol once in a while, resting after exercise and candy every few days (not hours); once you begin to exercise properly and ingest food regularly your body’s metabolism will work constantly and will devour whatever you put into it so that even the ‘bad things’ disappear more quickly, and either way, you will notice an improvement in your energy levels and a rise in your self esteem. But, as I said, it has to become a way of life, not a momentary fad, and as it becomes a way of life it will become easier and easier to continue being healthy.

Mental health is achievable by being objective with your life. Humans are a very subjective species (meaning that we see a situation from our point of view without looking at it from the outside); and this subjectivity renders us helpless when it comes to overcoming our emotions; we must learn to see the bigger picture, and if we are able to do that we are able to see that we cannot control another human’s actions, we cannot force the world to bend to our will, we will always be confronted with obstacles and we will always have to avoid drama; that is just the way it is. So, knowing that, it suddenly becomes easier to accept change, to accept that each day we will have to keep our cool and work out a solution rather than trying to force life to be what we wish it was. It is imperative that we accept life for what it is, and then we can foresee most of the problems, issues and dramas that seem to blind side us so regularly. If we go forward hoping for the best but prepared for the worst then we go forth with a positive attitude and we are not horrified or defeated the moment something ‘unexpected’ comes our way because we were prepared to deal with whatever life throws at us. Simplifying a life is the best way to be at peace mentally; learning to eliminate unnecessary objects, people or occasions is the easiest way to find a life with balance which in turn will create mental stability and mental health.

Being financially independent is important; and we can all do it if we put our mind to it; no matter what socio-economic class you might come from it is possible to live in a home that is clean, efficient and attractive without having to go into debt, without having to stretch yourself to the limits. But it does come with the need for balance, and the self control to realize what you can and cannot afford at this time. For example there is no point having a television if you cannot pay your rent or afford a car; there is no point burdening yourself with the expense of cable if it means you cannot pay for gas or insurance on your car. And if you cannot afford a TV, then go to the library and read – you will learn more and you will grow more. Spend less and you don’t have to work so hard, learn to enjoy the simple pleasures again, realize that all of the best things in life are free and the all of a sudden you will come up with interesting ways to pass your time, more satisfying ways to spend your life, think outside the financial box, try to do things differently from the way you were taught, look at how the world really works and then question any choices you make to make sure they are right for you (not just what everyone else does), save a little and enjoy alot, be wise with your purchases, don’t buy something for the momentary buzz or screw someone over for the profit you think you gain, begin to re-work the way you employ yourself and try to work at a career you love, not just a job that makes you money – once you find financial balance you will feel a weight lifted off your mind. Financial freedom is possible with a little self discipline. On the other end of the scale, the need to be excessively wealthy will only impact your mental and physical health in the end, for your financial health will only be maintained if you spend an improper amount of time maintaining it at the expense of your physical activities and your mental capabilities. Being financially healthy requires balance, self discipline and the ability to see what you can and cannot afford to burden yourself with.

Your health is essential if you are to live with freedom; your physical health allows you the freedom to go wherever you may so desire; your mental health gives you the freedom to be alone or to surround yourself with positive energy; your financial health buys you the freedom of experience. Maintain each of these; decide to change the inbuilt ‘miseducation’ of the past and work out a new and easier way to exist.

Anything is possible if you choose health.

Guy Blews