Dogs Vs Cats As Pets – What Pet Is Right For You?

ช้อป ถุงทราย ออนไลน์ | lazada.co.th
ช้อป ถุงทราย ออนไลน์ จากแบรนด์ชั้นนำ Premium(พรีเมึ่ยม), DOMYOS, Rondaful รวมสุดยอดดีลจากทุกหมวดสินค้า ช้อปง่ายๆ ราคาถูกกว่าใคร ที่ lazada.co.th!

สว่านenzo ราคาถูก ซื้อออนไลน์ที่ Lazada.co.th
ซื้อ สว่านenzo ราคาถูก มีให้เลือกหลากหลาย - ส่งฟรี ส่งไว เก็บเงินปลายทาง ช้อปออนไลน์ 24 ชั่วโมง ช้อปลาซาด้าที่เดียว

A Pet Dog or Cat, Which Is For Me? Learn The Positives and Negatives.

Pet dogs or pet cats, both of these animals are popular pet choices available for us to choose from, but which pet is right for you? Cats and dogs are pretty much polar opposites of each other, from the personalities they carry, to the mannerisms they outwardly display, and if you want to identify what pet is right for you, then we need to learn more information about these amazing animals.

I’ve lived with dogs and cats for a long time, helping to raise them from a young age and eventually into full grown adults, so I understand the pros and cons each one of them holds. For your benefit, I’m going to list those positives and negatives from my personal experience, which will hopefully allow you to answer the question: “Is a dog or cat the right pet for me?”

Behavior – How Loving Are These Two?

Pros for Dogs: Dogs always appear to be happy, no matter what the circumstance. As long as you bought a puppy at a young age and gave them plenty of love as they grew up, then the dog’s attitude should be a fun and loving one, and that’s exactly what owners want. Dogs are loving, loyal, and are simply entertaining to just be around. In fact, I don’t think it’s possible for dogs to feel another emotion besides joy! Well, they also feel guilt when they do something wrong, but besides that, dogs are constantly brimming with positivity and it is absolutely infectious at times. Imagine a tiresome day at work, coming home and plopping down on the couch, and then being greeted by your happy animal companion who wants nothing more than to cheer you up. Aw, how nice of them!

Cons for Dogs: However, dogs sometimes can get too needy for your attention. Maybe after that long day of work, you instead want to go home and rest without any interruption, but a dog may still attempt to smother you for a pat on the back. Dogs also have the tendency to get jealous over other pets who are being given any form of attention, and may exact revenge if you don’t provide the same amount of love towards them. I had a Poodle that would pee in undesirable locations knowing it was bad, but did it anyways because she got angry or jealous. That was one bad dog. Not all dogs have such an obnoxious characteristic, however.

Pros for Cats: Unlike dogs, cats have more than one emotion! They are also far more independent and conservative. Cats will always have a fondness for their owners, but they choose to show it only when they are in the mood. A cat might wake up after a brief rest, and spontaneously think: “Well, I feel like getting some attention now,” and they’ll walk over to you and start rubbing up against your legs while purring. That’s when you know the cat is in a good mood, when they sound like miniature car motors.

Then there are other times when you will try to pet them, and the cat will just be like: “Yeah, whatever, thanks I guess.” Or the cat is in an extremely lazy mood and will refuse to respond to anything you do. Nobody ever knows how a cat will react, their behavior is random. You kinda have to “earn” their respect and attention, but hey, nothings wrong with that. Plus, cats won’t always be a bother when you’re busy.

Cons for Cats: The problem with a cat’s attitude is that it’s inconsistent, or arbitrary. There are occasions when you just want a friendly pet to come lay down on top of your lap or next to you, and cats will certainly do that, just not whenever you want. What I’m trying to articulate here is cats are not as loyal or willing to comply as easily as dogs.

Here’s an example: Once a dog learns his name, he’ll respond without hesitation when you call him. A cat, however, even when he hears you calling, will choose to either listen or completely ignore you. The cat will even raise it’s head towards you, acknowledging that he’s heard your call, and then close his eyes and go right back to sleep. How rude! Cats will listen every now and then; it’s just if they are in the mood.

Conclusion: The personality is a preference thing. People like loyal and loving pets, but they also enjoy pets who show can show some restraint.

Messiness – How Clean Or Messy Are Dogs and Cats?

Pros for Dogs: Uh, well, you know, um… Okay dogs are not really the cleanest animals around. The good thing is you can potty train them, and training them to go to the bathroom outside is both convenient and a whole lot less smelly for your home. That’s really all I have to say for the positive side. Dogs will take care of themselves most often, but you will probably need to give a bath from time to time to help keep them clean.

Cons for Dogs: First off, if you haven’t potty trained your dog yet, you should! Otherwise, the dog will pee or poop wherever they please, and that’s just gross. On top of that immense problem, dogs are known to chew on wires, shoes, or anything else accessible on the ground. Wires that have been chewed through will render whatever appliance it was powering to be fully useless. Depending on what the appliance was, it may need to be replaced, and means spending money. The same goes for the shoes.

To remedy this problem, you can buy cord covers to cover any vulnerable cords laying around. Make sure the covers are hard enough to prevent any chewing. As for the shoes, put them away in a closet somewhere. Also, consider having a few chew toys available for your dog to satisfy their chomping urges; it’ll save you money in the end.

Pros for Cats: Cats, to match their independent behavior, clean themselves many times. It’s part of a cat’s daily routine. They even have tongues that have a sandpaper like texture to help clean and groom their hair. Due to a cat’s frequent cleaning, they rarely need to be bathed, which is great. I mean, have you tried bathing a cat before? It’s a nightmarish experience for sure.

Most cats are already potty trained, all you have to do is have a few litter boxes scattered throughout the house, the rest can be left up to them. How convenient is that? You can even let a cat outside and they’ll take care of business, even burying it after they’ve finished. Cats are very clean animals.

Cons for Cats: Until they throw up a nasty hairball, that is. A major downside for cats is the perpetual vomiting. Some cats do it more often than others, but at some point, the cat is going to get a hairball from their constant cleaning, and you will have to clean it up! It’s kinda gross, but you’ll get used to it eventually.

Additionally, it’s important to spay or neuter a cat as soon as possible. It’ll prevent them from spraying your home with urine. Seriously, the earlier the better. You don’t want a cat to develop a spraying habit, it’s the worst.

And of course, cats have the tendency to claw furniture! There are scratching posts one can buy to discourage this type of behavior. Placing the posts next to the piece of furniture is most effective.

Conclusion: Cats are cleaner than dogs, but have the potential to be messier, especially if they are not spayed at the right time. But self-cleaning and instinctive potty training are two very convenient hygienic qualities to have in a pet.

Fun – Are Dogs or Cats More Fun To Play With?

Pros For Dogs: Because of a dog’s willingness to listen, to put it simply: it allows you to do more fun activities with them, and that can be way more fun for certain people. You can teach a dog new tricks, like sitting, rolling over and playing dead; all of which are entertaining for you and your family to see. Dogs also love to go for walks in the parks for some healthy exercise, or play an exciting game of fetch. Undoubtedly, dogs are very amusing animals and most of the fun comes from the owner interacting with their pet, unlike cats. I’ll explain below.

Cons For Dogs: Fun stems from an energetic and friendly attitude, which is precisely where dogs excel. If you are looking for a fun pet then, dogs will rarely disappoint. No real cons come to mind in this department.

Pros for Cats: Cats, despite their supposed sophisticated demeanor, are captivated by the simplest of things. If you’ve raised a kitten before, the first thing that stands out is their ability to entertain themselves with absolutely anything. It’s a cat’s self-entertainment that is so enthralling and fun to watch.

My cats will attack innocent rugs, rolling themselves up inside and clawing at the furry mat as if it were alive. They’ll also chase their own tails around in circles until they get dizzy, in which case they’ll stop for a few seconds, and do it all over again! Cats will stalk bugs in the house, hiding behind cover and methodically pacing themselves towards the unsuspecting insect, then they crouch down, shake their behinds back and forth until finally ending with a vicious pounce. It’s hilarious to see, and you would be surprised at how effective cats are at eliminating bugs.

If you want to participate in on the fun and interact with a cat, you can. All you need is a single piece of string. Seriously, cats cannot resist the opportunity to play with a piece of string. Even if you were to wake a cat up in the middle of the night, and they see a string wiggling vigorously in front of them, they’ll instantly become wide awake and start playing around with it.

Cons for Cats: While cats will amuse themselves with simple things, you’ll have a hard time getting them to learn any tricks. Or going for walks. Or playing with things that are not strings or string equivalents. Oh well!

Conclusion: Two different styles of fun are at work here. Dogs are more willing to learn and play with their owner, and that’s fun. Cats on the other-hand, are more willing to amuse themselves, which is fun for the owner to watch.

Cost – How Much Will These Pet Dogs and Cats Cost Me?

Dogs: The average cost of a dog varies and is usually dependent on their size. Bigger dogs such as German Shepherds will require more food to eat, while smaller puppies like a Maltipoo need much less. The more food you buy, the costlier it becomes. Other dog expenses might include flea medications, chewing toys, cord covers to protect electrical wiring, and a new shiny pair of shoes if they get chewed up! If your dog is not potty trained for the outdoors, pee pads can cost money as well.

Cats: Cat expenses include dry food, flea medications, litter boxes plus litter (unless you let the cat outside all the time), and possibly hairball medication if they struggle getting a hairball up. Cats most often than not don’t have trouble with hairballs because dry foods have a specific ingredient to help lubricate the hair. Also, don’t forget scratching posts for the cats to scratch, the posts cost substantially less than the furniture!

Conclusion: Both cats and dogs require money to take care of, is anyone surprised? Dogs may cost more if you get a bigger breed.

There you go! Those are the positives and negatives for owning a pet dog or cat. They each come with their own unique set of problems, but if you are able to look past them and pick a pet that has a personality that closely matches your own, I think it’s a decision you won’t regret making.

You could also just get both. Dogs and cats living together… what a crazy thought, but it’s possible. I do it!

ถังแกลลอน30ลิตร ราคาถูก ซื้อออนไลน์ที่ Lazada.co.th
ซื้อ ถังแกลลอน30ลิตร ราคาถูก มีให้เลือกหลากหลาย - ส่งฟรี ส่งไว เก็บเงินปลายทาง ช้อปออนไลน์ 24 ชั่วโมง ช้อปลาซาด้าที่เดียว

ที่มาร์คผิว ราคาถูก ซื้อออนไลน์ที่ Lazada.co.th
ซื้อ ที่มาร์คผิว ราคาถูก มีให้เลือกหลากหลาย - ส่งฟรี ส่งไว เก็บเงินปลายทาง ช้อปออนไลน์ 24 ชั่วโมง ช้อปลาซาด้าที่เดียว

เหล็ก เพลา 1 นิ้ว ดำ ราคาถูก ซื้อออนไลน์ที่ Lazada.co.th
ซื้อ เหล็ก เพลา 1 นิ้ว ดำ ราคาถูก มีให้เลือกหลากหลาย - ส่งฟรี ส่งไว เก็บเงินปลายทาง ช้อปออนไลน์ 24 ชั่วโมง ช้อปลาซาด้าที่เดียว

WiRinefน้ำมันจมูก เซรั่มทาจมูกโด่ง เปลี่ยนรูปทรงจมูก เซรั่มจมูกสวย จมูกโด่ง ทำให้จมูกมีมิติ จมูกโ...
รายละเอียดสินค้า WiRinef จมูกสวย น้ำมันจมูกโด่ง เซรั่มจมูกโด่ง มิลลิลิตรจมูกยกขึ้นน้ำมันหอมระเหยกระชับ มิลลิลิตรจมูกยกขึ้นน้ำมันหอมระเหยกระชับ เซรั่มจมูกโด่ง ทำให้จมูกมีมิติ จมูกโด่ง เซรั่มทาจมูกโด่ง เซรั่มทาจมูก เปลี่ยนรูปทรงจมูก เซรั่มจมูกสวย น้ำมันจมูก เหมาะสำหรับจมูกสั้นจมูกกระเทียมจมูกลูกศรแ...

Armani Exchange J80 Mens Denim Shorts กางเกงยีนส์ ขาสั้น อาร์มานี่ เอ็กซเชนจ์ รุ่น สลิม | Lazada....
Armani Exchange J80 Mens Denim Shorts กางเกงยีนส์ ขาสั้น อาร์มานี่ เอ็กซเชนจ์ รุ่น สลิม ไซส์ 29 เอว 31 นิ้ว สะโพก 42 นิ้ว ยาว 20 นิ้ว ปลายขา 9.5 นิ้ว ไซส์ 33 เอว 35 นิ้ว สะโพก 45 นิ้ว ยาว 21 นิ้ว ปลายขา 10 นิ้ว ไซส์ 34 เอว 36 นิ้ว สะโพก 45 นิ้ว ยาว 21.5 นิ้ว ปลายขา 10.5 นิ้ว ...

ครมยมหางปลา ราคาถูก ซื้อออนไลน์ที่ Lazada.co.th
ซื้อ ครมยมหางปลา ราคาถูก มีให้เลือกหลากหลาย - ส่งฟรี ส่งไว เก็บเงินปลายทาง ช้อปออนไลน์ 24 ชั่วโมง ช้อปลาซาด้าที่เดียว.

Battery 1 3ah ราคาถูก ซื้อออนไลน์ที่ Lazada.co.th
ซื้อ Battery 1 3ah ราคาถูก มีให้เลือกหลากหลาย - ส่งฟรี ส่งไว เก็บเงินปลายทาง ช้อปออนไลน์ 24 ชั่วโมง ช้อปลาซาด้าที่เดียว.