The Govporation Complex

ช้อป NANMEE THONGKASEM ออนไลน์ หลากหลายสินค้ายอดนิยม | lazada.co.th
ช้อป หลากหลายสินค้าทั้ง เด็ก, วรรณคดี, ศาสนา และอื่นๆ จาก NANMEE THONGKASEM ช้อปง่ายๆ ถูกกว่าใคร ส่งไวถึงบ้าน ที่ lazada.co.th

Daisy&Coco ชุดเซ็ตหม้อสแตนเลส 2 ใบ ขนาด 18/20cm 22/24cm หม้อ หม้อสแตนเลส หม้อต้ม | Lazada.co.th
ซื้อ Daisy&Coco ชุดเซ็ตหม้อสแตนเลส 2 ใบ ขนาด 18/20cm 22/24cm หม้อ หม้อสแตนเลส หม้อต้ม ผ่านระบบออนไลน์ที่ Lazada Thailand เรามีส่วนลดและโปรโมชั่นอีกมากมายใน อุปกรณ์ประกอบอาหาร

“Innocent data does not exist, it is only a matter of the right time and the wrong hands to turn it into a weapon”

Governance of countries, throughout history, has always depended on monitoring and tracking its citizens. Common people in their effort to protect their privacy have tried to set a boundary to what could be monitored and snooped. This boundary has kept shifting; particularly advancements in technology have always made it possible to reach further into the lives of common people and their personal details. Add to that another powerful entity, the corporations, who in their pursuit of holy profit have tried to read customer behavior to ensure their profit targets are met. History shows businesses and governing powers have often worked on common agenda. Increasingly bypassing laws intended to protect people from unreasonable interference in their life.

The line between governments and corporations is fading away. This is not a prediction but a fact which is happening all over the world. The govporation will use and deploy whatever it can to keep the status quo despite the increasing gap between the common people and the few who own almost everything. Despite all the negativity we all see, hear and read, there are always people within governments and corporations who do not agree with certain actions or policies. We hope that they can bring change from the inside by doing whatever they can to steer the ship to a better destiny. One cannot point to a whole government or corporation and say everyone in it is out to dictate life to the rest to serve holy profit.

Now the world has turned into a global digital community where a large percentage of individuals and devices are connected to this entity called the Internet. One of the ways the Internet enriches our lives is that we can reach anyone on this net wherever they are. But then, do not forget that if you can reach anyone easily, others can reach you equally easily and dig into your life. When it started, it was a tool for collaboration between researchers and security issues were not on the mind map of developers. Any security mechanisms that we build today are retrofits trying to cover the gaps. The internet, or the net to be short, reaches into most modern devices in one way or the other. It’s in your house, office, outside “watching” you or even on your body as a wearable. More worrisome is the rise of intelligent mobile technology that is potentially high-risk whether you are at home or outside jogging in the park.

Several social-political trends indicate why those in power and in the monitoring / tracking business will seek to grab additional power and access. Look around you and see what is going on while reading this to understand we are not seeing a decrease of threats to people everywhere but an increase. The additional power to monitor your lives in-depth will be justified through certain, man-made, events and technical developments. The threat is not just to privacy anymore but to life and limb. We will take a look at several current and upcoming developments which impact the personal world of the “commoner”. The pressures to give up personal data will be immense and relentless. An important defense for the people is awareness and try to set the boundary which governments, corporate bodies or anyone else must respect by real laws. Suitable laws will have to be enacted, you will need to be aware of new developments and their consequences. As somebody once said; eternal vigil is the price one has to pay to maintain freedom. You do not want to live in an Orwellian world where “big brother” watches your every move! Boundaries of your privacy need to be guarded zealously.

Assuming by default that everyone is a threat and therefor justifying total surveillance and control of people is not the way to go. It opens a giant can of worms which is a guaranteed ticket to a society we do not want. One reason is human nature as demonstrated countless times by history, not talking about the good kind. Another reason is that governments come and go just like the world keeps changing. When, not if, we enter another dark period in human history it will be a digital disaster as all the data gathered is now available at the hands of evil. Innocent data does not exist, it is only a matter of the right time and the wrong hands to turn it into a weapon.

Automated Multi Source Profiling

Automated multi source profiling is now part of daily life whether you like it or not. Such profiling is used to narrow down targets that need to be watched for any specific reason. The reason may be good or bad, the method itself is flawed and will cause a lot of people to land in databases where they do not belong. The part of gathering data from as many sources as possible and automatically use it to categorize people is asking for problems. Now that humongous amounts of data can be easily analyzed and computer technology provides the tools to manage this “big data” there will be increasing pressure to combine databases from many sources. Data gathered from government branches, commercial parties to non-profit organizations providing another piece of the puzzle about your life. With the technologies available today, it will be simple to collect, merge and manage the data about an individual. That all is collected without reason, innocent or not, for profit or just because it is possible.

Biometric Data Sharing

The use of biometric data is to help determine the identity of individuals in an authentic manner, particularly when multiple sets of data are used. For example, the passport documents of many countries now routinely include the fingerprint information but iris scan data and face recognition data are making an introduction too. Today the Canadian government uses the US biometric database in addition to what they have to determine the desirability of an individual to enter the country. Sadly enough the use of biometric data is now also applied on the streets and by third party organizations for different uses. Think of identifying some one at specific places within the country and saving that information for later use. This does not target international travelers anymore, but everyone within borders can be remotely identified by face recognition camera’s without reason. Many experts have accused biometric data of raising a large percentage of false positives. You can get automatically identified as an undesirable person grounding your travel plans or worse. Remember, countries, corporations and others are linking more and more of their databases to form a giant worldwide database where a lot of people have access. Some with not so good intentions.

Everyone, Everywhere, Anytime

Consider the recent spate of news about the NSA snooping. Although for some people this was not a surprise, for others who always called worried citizens tinfoil crazies, it is embarrassing by all the revelations about the widespread mass surveillance. Not only have they been monitoring domestic citizens, they have been cited for snooping on people and political parties in other countries. No doubt, the extensive availability of internet technologies and the reach of the Internet have made these activities possible. That some well-known whistle-blowers could access the data acquired by NSA, is a testimony that even intelligence agencies have difficulties protecting their operations and data against the human factor. It’s of-course not only the NSA, basically any similar agency in other countries does the same. Where possible they cooperate with others or go at it alone. A lot of their operations are not reported to their own governments or only limited to a few people who are not allowed to say much. One of the reasons is that public figures can keep claiming there is nothing to worry about and life goes on for the common man. Also traditional intelligence gathering shifted to economic intelligence to help the own economy. In commercial terms it’s called business intelligence but when it comes to the level of secret agencies it goes beyond the known horizon. Everyone is a target, just by reading this article you are probably already being monitored and categorized in some database. Sorry to break it to you.

Hardware Bigger Target

There is a trend which is slowly finding its way to the general public to use encryption software to secure data instead of leaving it in the clear. This goes for exchanging data but also storing data on a local computer ranging from tablets, phones, desktops to servers. The awakening of the general public is now also forcing a lot of companies to start implementing some kind of encryption and privacy rules. This is encouraging but not enough, especially the dominating corporations will always find a way to breach that trust while at the same time enjoy protection from their friends in governments. Recent, leaked, information shows that hardware is the new priority target to intercept data. Not just criminals but also government agencies are, with or without the knowledge of manufacturers, rigging products to spy on the end-user. That they gather a huge amount of information which has nothing to do with a legitimate target they are after is ignored. Everything is stored for future use. Now with the Internet of Things, IoT, it is more important than ever to implement proper security. Still it is not a guarantee as other events show how shady agencies influence companies to weaken their product security to allow them easy access. Open-source hardware and software is advancing thanks to the cooperation of worldwide communities of people and is an alternative to “blackboxes”. Combined with more decentralizing of encrypted data flows mixed through Tor-like networks it will mean people can still get data from A through X to B. Even if such progress is unwanted it cannot be stopped without destroying the internet as it is and turning the world into one big surveillance state. Crime in all its forms and shapes will always be part of humanity to deal with, so using this as a reason to sacrifice freedom, progress and alternatives is a no go. Perhaps it would benefit only the few who have a different agenda and need to spread fear to keep people in line serving them.

Increase of Cyber Strikes, Disinformation & Infiltration

It seems to be getting normal to attack first and investigate later as that is “always” the best defense against those pesky enemies of the state; pre-emptive cyber strikes against other countries are increasing while disinformation is being spread through “bought” news media outlets. Add to that infiltration of organizations and other entities and we are another step closer to perfect Orwellian societies. Cyber strikes are not as visible to the mass so they do not seem to be important enough to question or think about even if they get reported. Some media outlets spread disinformation on command, another example of the govporation complex. The question is what is accomplished beside making a potential situation worse by pre-emptive strikes, corrupting news media for hidden agendas and spreading distrust in society by more infiltrations? By knowing the why and who society can determine if this is the world we want to live in or do we need to make changes.

More Secret Courts

Here we take as an example the U.S secret courts but this is by no means the only country using such setups for specific operations. The Foreign Intelligence Surveillance Act or the FISA of 1978 allows a secret court to be setup. It is considered to be almost a parallel supreme court today. Here the cases are completely one sided and are argued by the government only. There is a review process to appeal decisions of the FISA court but these are few and far between. Not one case has gone in appeal to the Supreme court. This is the court that issues warrants for (mass)surveillance including phone taps on individuals. The extent of these warrants reached 1800 in 2013 alone. The official story is to stop terrorism and protect people which in itself is logical. The point is that there is no more accountability for the people in this process. These warrants are bound to increase and specific judges of FISA are likely to be amenable to issuing more of these authorizations. The authorizations often allow massive amounts of data to be supplied to the NSA and other agencies by telecom operators. In its rulings the court often takes on questions about constitutional validity and delivers interpretations which never undergo any public scrutiny. This is happening especially in the countries which always boast about their democracy and point to others which are not. Many of the developed countries, particularly the ones growing into the “developed” club, certainly have such secret courts. The troublesome part, beside legality, is the use of such data for more control and economic espionage on everyone. The old mission to protect and serve the people seems to be getting less important with each passing year.

More Threat Branding

It is no secret that many entities come under the scanner of government agencies and even companies trying to take over part of that job. As more and more people get “connected”, like on the Internet, their activities become visible to those who want to monitor and track them. How or on what basis any entity is dubbed a “potential threat” is often a subjective thing. Unless these decision makers have strict checks and balances, there will be higher potential for getting dubbed a potentially disruptive influence by someone. Now with all the newest technologies it is easy to get tagged as a threat but almost impossible to fight against it or even know such entry exists in some database. The broader powers the govporation complex gets the more entities will be branded as a potential threat. By now everyone who critically followed worldwide developments can predict that a “threat” could be based on economic motivation or perhaps asking the “wrong” questions, even as a journalist.

Weaponized Urban Drones

Amazon has announced that it will be delivering products bought by its customers through drones. That may or may not become reality, but it clearly demonstrates that this commercial behemoth thinks it is feasible. Drones that have capability to reach the desired addresses are feasible today. However, authorities in different countries have to finalize regulations governing flying drones in urban airspace before commercial projects could launch. It is easy to realize that the various governmental agencies are already increasing the urban use of flying drones for surveillance and monitoring purposes. Beside that it contributes to mass-surveillance, a worrying development is arming drones with lethal and non-lethal weapons for use against civilians. These are not the type of heavily armed drones used in military operations but rather the compact type with more features fitting an urban setting. Perhaps a first step to robocops of the future with the authority of a real cop. As of this writing there are various companies already offering armed drones for crowd control with pepper-spray, rubber bullets, blinding lasers, ear-piercing audio and so on. A drone equipped with high-definition cameras and other light spectrum modes can quickly identify targets in real-time connected to some mainframe. Several experts conclude there is an increasing trend of militarizing police forces and extending their capability with drones. The day may not be far off when police drones can launch missiles and other projectiles on a crowd in its mission area, in your backyard and not in a far away country.

World Events Impact Liberties

Today’s world is quickly changing with each negative event speeding up certain unpopular agendas. Not to say that change is always bad, but we focus here on the effect it has on liberties and how some powerful groups benefit from it. After each major event like 9/11, wars in countries like Afghanistan, Iraq, regional bloody revolutions with or without foreign influence, we do exactly what we should not do; sacrifice liberties we fought so hard for in the past just to get a false sense of security. That sort of flawed logic has helped increase the monitoring, tracking, limiting freedom of citizens and increasing the power of the govporation for its own agenda. What we should be doing is find the root cause of why a conflict or event happened in the first place and learn from it instead of just fighting the symptoms as usual. If you still think after all what has happened so far and leaked to the public there is still no reason to hit the alarm button then nothing else is going to change your view until it is too late. Perhaps it is too late.

The Rise Of Crypto Currencies

Several crypto currencies have come into existence during the last few years. Bitcoin is the most well-known of these while there were 275 crypto currencies in existence as of 2014. One clear trend you can easily notice is their popularity is steadily increasing. The market capitalization is a good indicator of this although it is a bumpy ride with all the speculators involved. The Bitcoin market cap is currently around $4.3 billion, Ripple as a second is at $774 million and Litecoin as a third at $96 million. With economic and political issues affecting various countries in the world, more people start to hedge their bets on the national currencies and work with these crypto currencies that are not controlled by any government or entity. It is another example of how people push back by starting to develop and provide alternatives to a system which does not serve them anymore.

Cash Limits & Debt Increasing

Most developed countries, governments, float nowadays on credit while an increasing amount of citizens run through their credit limits and start to live to pay the rotating credit repayments. The larger this burden, the lesser is the freedom of the person to really follow his free will. The primary concern of the person involved will be to stick to the current job, not rock the boat at all and go through the daily grind to ensure the debt repayments happen. One very effective way of control is to have greater burdens on everybody’s shoulders. To keep that control it is important for those in power to restrict ways of trading which cannot be easily monitored, taxed and controlled. God forbid people to actually skip the middleman and deal directly with each other and change the system from within.

Worldwide Increase of Conflicts

By the end of year 2013, The Heidelberg Institute for International Conflict Research (HIIK) reported the existence of some 400 conflicts all over the world. At least 20 of these fit the category war. As of 2015 the rise of conflict areas in a year is worrying since elements of such are starting to find a way into the daily life of many people in stable communities. That in itself can be bad or good if it awakens people to reality and see why these things happen, the story behind them and not just a symptom out of the blue. The following is a limited list, in no particular order, of major ongoing conflicts which keeps growing:

– Democratic Republic of Congo, where the army of the ruling government is fighting with the M23 rebel group and religious tensions are flaring up between Christians and Muslims.

– Mali, where Islamist rebels are actively seeking to take over the country fighting against mostly French forces who intervened.

– The war between Ukraine, backed by the US/EU, against rebels in the east of Ukraine where they declared their own Republic states backed by Russia.

– Nigeria, where terror group Boko Haram in their attempt to introduce Sharia law, keeps attacking moderate Muslims and Christians.

– Sudan, where groups of mixed ethnic origin are fighting with government forces and each other.

– The long bloody conflict between Israel and Palestine with no real solution in sight.

– Afghanistan, remains a war zone of fighting between government forces, assisted by the US mostly, and the Taliban.

– Unstable Pakistani border with Afghanistan and increasing drone strikes on extremist groups.

– Mexico, remains the hotbed of drug-wars, human trafficking, blackmail and smuggling by the drug cartels.

– Syria, the civil war continues to rage on with the terror group IS taking over a considerable part including a piece of Iraq.

– Iraq, struggling with the war against IS, assisted by an international coalition consisting of the US, Arab countries, Iran and the EU. Religious violence between Sunnis and Shiites is also increasing.

– The Philippines where Moro people continue their struggle for independence.

– Somalia continues to have problems arising out of fighting between the rebel Al-Shabaab group and the government forces. Part of it is spilling over to surrounding countries.

– South Sudan, created as a new country in 2010. There are two wars going on. Fight between the ex-vice president’s and the president’s forces is one of the conflicts. While the presidential force is also engaged in supporting autonomy struggles of two provinces in neighboring Sudan.

– North Korea and South Korea, occasional skirmishes and technically still in war.

– Yemen, rebel groups fighting against the central government mixed with terror groups using the country as their base of operations.

Although most of the above conflict areas have a long violent history it is expected to see new conflict in regions or countries where conflict is not directly expected. Economic disparities have always been reasons for flare-ups throughout history. Now that the BRICS countries (Brazil, Russia, India, China and South Africa) break into the “developed” countries club one must anticipate serious friction over market, influence, resources and territory. Internal conflicts, within countries, sometimes differ but often it involves a combination of one or more of the following causes: poor economy, corruption, police state, religious tensions, foreign influence, oppression, unpopular politics, extreme difference poor vs rich, racial inequality. The same old story for humanity as you might be thinking, just another flavor and color.

Corporate Influence on the Internet & ICANN

There are major developments in the digital world that indicate the increasing dominance of major corporations over the internet. They are closely working with multiple governments on policies, shared projects and sharing data. Most willingly cooperate despite knowing that some of what they are doing is illegal or at least very unethical. But holy profit, power and status is something shared by both parties giving it the name “the govporation”. Before we continue it is important to understand what ICANN is, taken from the ICANN website a short introduction:

” To reach another person on the Internet you have to type an address into your computer – a name or a number. That address has to be unique so computers know where to find each other. ICANN coordinates these unique identifiers across the world. Without that coordination we wouldn’t have one global Internet. ICANN was formed in 1998. It is a not-for-profit partnership of people from all over the world dedicated to keeping the Internet secure, stable and interoperable. It promotes competition and develops policy on the Internet’s unique identifiers. ICANN doesn’t control content on the Internet. It cannot stop spam and it doesn’t deal with access to the Internet. But through its coordination role of the Internet’s naming system, it does have an important impact on the expansion and evolution of the Internet. “

Now with the push for ICANN to remove itself from governmental oversight to a more corporate setting it is even more worrying for the future of the internet as it exists now. Of-course it is currently choosing between the lesser of evils until hopefully a better solution is found. We have seen what happens when the so called “free market” takes over, often people will not benefit from this but again those who can afford it in wealth and power will applaud it. It is too much for this article to discuss the limits of “free market” by those who control it but rest assured we will do so in a new article. Giant corporations like Facebook, Google, Amazon and others plan to provide internet services to poor regions in the world where there is none or hard to get online. Of-course it is not just because it makes their heart warm but they wish to also decide what people pay, see, do and get on “their” version of the internet. Just like what the lobby of corporate groups wants for the internet as it is now. This is also why some countries went ahead to fix net neutrality by law, although some implemented a weak version of it under pressure from the corporate lobby. So you might want to take a look at how this is arranged in your country if at all.

Few more words

Like some people we are worried that with all the agendas being pushed by bought politicians, corporations and other entities behind the curtains we will end up in a nightmare scenario with no point of return. Perhaps you remember seeing a dystopian movie or tv-show where unimaginable things happen and now you see the same thing in reality. Maybe we need to go back further in time, like how we got to this point after the second world war. A generation of people which at that time experienced and understood what madness can cause if left in the hands of a few on all sides. Ever wonder that once an enemy is gone a new one is suddenly portrayed by politicians, media and so on? Maybe we should start investigating what the root cause is of all these enemies popping up? Then we might understand that something is wrong, really wrong. How about less worrying about the superficial but what world do we want to live in? To you, who is reading these words, wherever you are, whoever you are, whomever you serve, why?

t3 wifi 6 router ราคาถูก ซื้อออนไลน์ที่ Lazada.co.th
ซื้อ t3 wifi 6 router ราคาถูก มีให้เลือกหลากหลาย - ส่งฟรี ส่งไว เก็บเงินปลายทาง ช้อปออนไลน์ 24 ชั่วโมง ช้อปลาซาด้าที่เดียว

ช้อป พัดลมและอะไหล่ประกอบ Honda หลากหลายหมวดสินค้าทั้ง พัดลมและอะไหล่ประกอบ รวมสุดยอดดีลจากทุกหมว...
ช้อป พัดลมและอะไหล่ประกอบ Honda หลากหลายหมวดสินค้าทั้ง พัดลมและอะไหล่ประกอบ รวมสุดยอดดีลจากทุกหมวดสินค้า ช้อปง่ายๆ ราคาถูกกว่าใคร ที่ lazada.co.th

ช้อป ผ้าเช็ดตัว  หลากหลายหมวดสินค้าทั้ง ผ้าเช็ดตัว รวมสุดยอดดีลจากทุกหมวดสินค้า ช้อปง่ายๆ ราคาถูก...
ช้อป ผ้าเช็ดตัว  หลากหลายหมวดสินค้าทั้ง ผ้าเช็ดตัว รวมสุดยอดดีลจากทุกหมวดสินค้า ช้อปง่ายๆ ราคาถูกกว่าใคร ที่ lazada.co.th

ปืนแบลงค์กัน KUZEY GLOCK19 FBI VERSION MARKING สีเงินด้าน(2แม็กกาซีน) | Lazada.co.th
> ตรวจสอบชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ให้ละเอียดถูกต้องก่อนสั่งซื้อ> การเก็บปลายทาง เลือกวิธีจัดส่งแบเก็บปลายทาง> สินค้ากล่องบรรจุทุกรุ่น>อ่านรายละเอียดก่อนสั้งนะครับ>สั่งแล้วถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชนส่งทางช่องทางแชทร้านค้านะครับ> ตรวจสอบชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ให้ละเอียดถูกต้องก่อนสั่งซื้อ> ...

ถุงผ้าอนามัย ราคาถูก ซื้อออนไลน์ที่ - ก.พ. 2022 | Lazada.co.th
ซื้อ ถุงผ้าอนามัย ราคาถูก มีให้เลือกหลากหลาย - ส่งฟรี ส่งไว เก็บเงินปลายทาง ช้อปออนไลน์ 24 ชั่วโมง ช้อปลาซาด้าที่เดียว

GIANT แว่นตากันน็อคสำหรับขี่จักรยานเสือภูเขา,หมวกปั่น ...
ยี่ห้อ: ยักษ์/ใหญ่ รุ่น: G-905 ขนาด: หนึ่งขนาด การจำแนกสี: ...

สมุนไพร​ชงชาปัญจลักษณ์ ราคาถูก ซื้อออนไลน์ที่ - เม.ย. 2022 | Lazada.co.th
ซื้อ สมุนไพร​ชงชาปัญจลักษณ์ ราคาถูก มีให้เลือกหลากหลาย - ส่งฟรี ส่งไว เก็บเงินปลายทาง ช้อปออนไลน์ 24 ชั่วโมง ช้อปลาซาด้าที่เดียว

เครองผลตออกซเจนแบบพกพา ราคาถูก ซื้อออนไลน์ที่ Lazada.co.th
ซื้อ เครองผลตออกซเจนแบบพกพา ราคาถูก มีให้เลือกหลากหลาย - ส่งฟรี ส่งไว เก็บเงินปลายทาง ช้อปออนไลน์ 24 ชั่วโมง ช้อปลาซาด้าที่เดียว.

Zink (ซิงค์) สังกะสี 45 แคปซูล | ซิงค์ อะมิโน แอซิด คีเลต 75 มก. | Zinc Amino Acid Chelate 75 mg....
features: ซิงค์ลดสิว, ซิงค์วิตามิน, ซิงค์สังกะสี, ซิ้งค์วิตามิน, วิตามินซิงค์. Zink (ซิงค์) สังกะสี 45 แคปซูล | ซิงค์ อะมิโน แอซิด คีเลต 75 มก. | Zinc Amino Acid Chelate 75 mg. ซิงค์ (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)ZINK (Dietary Supplement Product)ส่วนประกอบสำคัญZinc Amino Acid Chelate 20% 75mg. /capsuleส่ว...